Arbetsdagar 2024

Lördag   4 maj  kl 10 - 14
Lördag 18 maj  kl 10 - 14
Lördag 25 maj  kl 10 - 14


Löndag 21 sept kl 10 - 14

Vad som skall utföras på arbetsdagarna finns på anslagstavlan
i hamnen och på hemsidan veckan innan.


Kranlyft 2024

Lördagarna 25 maj, 8 juni, 15 juni och 28 sept mellan kl 10 - 13.

Anmälan till hamnkapten@orsabk.se för vår planering.
Hangartider 2024

Söndag 28 april  båtar ut kl 10
Söndag 29 sept  båtar in kl 10Nattvakt 2024

Nattvaktsplikten börjar 15 maj.Styrelsemöten 2024

Första tisdagen i månaden kl 19.00 i klubbstugan och då
är alla medlemmar välkomna med frågor och synpunkter.