Arbetsdagar 2023

Lördag   6 maj  kl 10 - 14
Lördag 20 maj  kl 10 - 14
Lördag 27 maj  kl 10 - 14


Löndag 23 sept kl 10 - 14

Vad som skall utföras på arbetsdagarna finns på anslagstavlan
i hamnen och på hemsidan veckan innan.


Kranlyft 2023

Lördagarna 27 maj, 10 juni, och 16, 23 sept mellan kl 10 - 13.

Anmälan till hamnkapten@orsabk.se för vår planering.
Hangartider 2023

Söndag 30 april  båtar ut kl 10
Söndag 24 sept  båtar in kl 10Nattvakt 2023

Nattvaktsplikten börjar 15 maj.Styrelsemöten 2023

Första tisdagen i månaden kl 19.00 i klubbstugan och då
är alla medlemmar välkomna med frågor och synpunkter.